O službě
Convertim

Jsme Convertim a pomáháme e-shopům s přijímáním objednávek. Když si u nás vytvoříte účet, budete mít navíc jednodušší objednávání s předvyplněnými údaji i na dalších e-shopech.

PODMÍNKY SLUŽBY CONVERTIM

Souhlas s podmínkami

Registrací do služby Convertim souhlasíte s těmito podmínkami a tím uzavíráte smlouvu o poskytování služeb mezi společností Shopsys s.r.o., IČO 27790487 (Poskytovatel nebo my), jako poskytovatelem, a vámi, jako uživatelem služby. Registrovat se můžete zejména zaškrtnutím volby “zapamatovat” při vyplnění či potvrzení vašich identifikačních nebo platebních údajů v rámci objednávky zboží nebo služeb dodavatele, který využívá náš systém pro zpracování objednávek. Než tuto volbu potvrdíte nebo než nám jinak dáte najevo, že se chcete registrovat do služby Convertim anebo že chcete, abychom vám vytvořili účet Convertim, vždy si prosím přečtěte tyto podmínky služby a informace o ochraně soukromí. 

Jaké služby vám poskytujeme

Služba Convertim slouží ke zjednodušení vašich objednávek na různých e-shopech, které využívají náš objednávkový modul. Vaše identifikační, kontaktní údaje a doručovací údaje, které zadáte při objednávce přes objednávkový formulář Convertim, se u nás uloží, a při dalších objednávkách i v jiných e-shopech se automaticky předvyplní. Díky propojení s platebními systémy navíc zajistíme i uložení údajů o platební kartě. Ty nejsou u nás, ale přímo u poskytovatele platební služby. Díky uloženým údajům jsou objednávky rychlejší a pohodlnější.   

Služby objednávkového formuláře Convertim vám poskytujeme bezplatně. 

Další podmínky služby

Pokaždé, když na návrh Poskytovatele odsouhlasíte aktualizované podmínky služby, je tím dohodou stran změněna smlouva o poskytování služby.

Poskytovatel může tyto podmínky kdykoliv změnit i jednostranně v celém rozsahu, pokud vám oznámí změnu e-mailem nebo jiným způsobem, a to i odkazem na webové stránky, kde je změna či nové znění dostupné. Změna je účinná uplynutím jednoho týdne od oznámení, neurčí-li Poskytovatel v oznámení pozdější účinnost. Pokud se změnou nesouhlasíte, můžete kdykoliv po oznámení změny vypovědět smlouvu o poskytování služby ke dni účinnosti změny podmínek.

Poskytovatel nezaručuje dostupnost ani funkčnost služby ani žádnou její specifickou vlastnost. Registrací ke službě berete na vědomí, že jde o průběžně vyvíjený produkt a vzdáváte se v maximálním možném rozsahu práva na náhradu újmy a na práva z vad, které by vám mohla vzniknout v souvislosti s užíváním služby.

Tyto podmínky služby se řídí právem České republiky.

Kompletní identifikační údaje Poskytovatele: Shopsys s.r.o., se sídlem Koksární 1096/10,
702 00 Ostrava, IČO: 27790487, zapsaná v OR vedeném u u rejstříkového soudu v Ostravě pod značkou C 51890

OCHRANA SOUKROMÍ

Tyto zásady ochrany soukromí platí pro užívání služby Convertim, ke které se můžete registrovat při nákupu ve spolupracujících e-shopech, a souvisejících služeb (Služby), které poskytuje společnost Shopsys s.r.o. (my).

Pokud se registrujete k našim Službám nebo pokud je využíváte, pracujeme s vašimi osobními údaji podle následujících pravidel:

(1) S jakými osobními údaji pracujeme?

S vašimi identifikačními, kontaktními, doručovacími a platebními údaji, které nám poskytujete v objednávkovém formuláři Convertim a dále informace o nákupech zboží nebo služeb, při kterých využíváte naše Služby.

(2) Kdo s vašimi údaji pracuje?

My jako správce a osoby, které nám dodávají různé služby, jako zpracovatelé. Platební údaje pouze předáváme vybranému poskytovateli platebních služeb. Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo e-mailem privacy@convertim.com.

(3) Proč s vašimi údaji pracujeme?

(A) Abychom vám mohli poskytnout Služby, které jste si objednali. Takové zpracování je nutné ke splnění smlouvy s vámi.

(B) Abychom ochránili svá práva, například kdybyste objednávku reklamovali. To je naším oprávněným zájmem.

(4) Jak dlouho budeme s údaji pracovat

S údaji k účelu (A) budeme pracovat, dokud se neodhlásíte ze Služeb.

S údaji k účelu (B) budeme pracovat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování oprávněně neodmítnete.

(5) Kde s vašimi daty pracujeme?

V EU. Pokud předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise.

(6) Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k  vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám e-mail na privacy@convertim.com a my vám rádi pomůžeme s uplatněním vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR www.uoou.cz).

Jak s vašimi údaji pracuje e-shop, kde objednávka probíhá

Vedle toho, že s vašimi údaji pracujeme při poskytnutí služby Convertim, tedy zapamatování údajů a jejich použití pro další objednávky, pracujeme také pro provozovatele e-shopu a pomáhámu mu s přijetím vaší objednávky. Přitom jsme zpracovatelem vašich údajů a provozovatel e-shopu je jejich správcem. Bližší informace o tom, jak provozovatel s Vašimi údaji pracuje, najdete v jeho zásadách ochrany soukromí či jinak označeném dokumentu ohledně zpracování osobních údajů.

Nákup bez registrace Convertim

Dokud si při nějakém nákupu přes formulář Convertim nenecháte zapamatovat svoje údaje, nebudeme vás do služby Convertim registrovat. V tom případě s vašimi údaji pracujeme jen jako zpracovatel pro provozovatele daného e-shopu a podle jeho pokynů. Bližší informace o tom, jak provozovatel s Vašimi údaji pracuje, najdete v jeho zásadách ochrany soukromí či jinak označeném dokumentu ohledně zpracování osobních údajů.